Preromantismus; city a emoce tečou proudem

Motivem je symbol poutníka, mnicha, poustevníka, hřbitovy, jezera, trosky hradů. Silným inspiračním zdrojem je lidová poezie, fantazie, rozvíjí vztah k přírodě. Vzorem je prostý způsob života, nezkažený člověk. Obdivuje podnikavého schopného jedince.
Směr vznikl jako reakce na klasicismus a osvícenství, kde byla zdůrazňována racionalita. Váží si citových hodnot venkovského člověka. Věří, že civilizace člověka kazí, protože člověk je od přírody dobrý a příroda ho nechává v přirozeném stavu a svobodného.
policová knihovna
Národní literaturauž nebyla svazována klasicistními normami, ale začala rozvíjet volnější žánry jak v próze (román), tak v poezii (písně, balady).
Prvky preromantismu se jako první začaly objevovat v anglické literatuře. Autoři prosazovali subjektivní vnímání jednotlivce ve světě přírody a za nejčistší etapu umělecké tvorby vnímali lidové umění.
Směru se také říká sentimentalismus, proto každého hned napadne .
Zdůrazňují citové hodnoty prostého člověka, protože nejen šlechtic je schopen těch nejušlechtilejších citů. Tím vyjadřovali svůj protest proti stavovskému feudálnímu zřízení, které neposkytovalo uplatnění a svobodný rozvoj.
Literárněvědním pojmemse preromantismus stal až v roce 1924 díky francouzskému literárnímu vědci Paulu van Tieghemovi.
Prozaicizdůrazňují hloubku vášně, prožitek srdce, a kladnou důraz na jednotlivého člověka s právem na citový život.
Vztah k přírodě, která je tajemná, mnohotvárná, nedá se plně ovládnout.
Básnícise stylizují do role barda, jindy se skrývají za anonymitou lidového pěvce, nebo proroka. Směr rozpoznáme smyslem pro vznešenost, starobylost, velikost, obdiv pro lid a pro jeho duchovní kulturu.
Z francouzských autorůJean-Jasques Rousseau, v Německu Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, v Rusku Ivan Sergejevič Krylov, Michail Vasiljevič Lomonosov a v českých zemích to jsou umělci Národního obrození – Josef Dobrovský nebo Václav Matěj Kramerius. Ale také rukopisné padělky, které měly poskytnout důkazy o starobylosti české kultury Rukopis královehradecký a Rukopis zelenohorský. První jmenovaný byl označen za památku ze 13. století. Druhý byl zasazen do období 9. – 10. století.
růže na knize
I v Anglii byly „nalezeny“ básně z 3. století (Ossianovy zpěvy), nebo v Rusku dílo, které prý vzniklo ve 12. století (Slovo o pluku Igorově).
Skutečně významným představitelem preromantismu v Anglii je básník Edward Young, kdy jeho Nářek aneb Noční rozjímání o životě, smrti a nesmrtelnosti se stal základním dílem tzv. hřbitovní školy.
Také ženy se účastnily. Madame de Staël, vl.jm. Anne Louise Germaine Neckerová psala romány, kde ženy usilují o lásku a svobodu ve svém citovém životě. Příběhy jsou prokládané sociálními, politickými a filozofickými úvahami.
Ještě zmíním vrcholného italského představitele tohoto směru. Je jím Ugo Foscolo. Jeho nevýznamnějším románem je autobiografie v dopisech.

Preromantismus; city a emoce tečou proudem
4 (80%)2